Regels en Tips

- Turnkleding – Contributie – Over de Lessen – Gedragsregels Turnkleding Het is bij onze vereniging niet verplicht voorgeschreven kleding te dragen. Wel moet de turnkleding aan bepaalde voorschriften voldoen. Meisjes kunnen het beste een normaal turnpakje dragen met eventueel een strakke legging. Een “balletpakje” voldoet niet aan de veiligheidseisen van het turnen. Bij het turnen en het vangen is alles wat zwabbert gevaarlijk. Ook trainingspakken en wijd vallende broeken kunnen gevaar opleveren. Jongens kunnen het beste een sporthemd en een niet te wijdvallende korte broek dragen. De kinderen mogen op blote voeten turnen maar dat is vooral ‘s-winters te koud. Sportschoenen vormen een belemmering bij het turnen en het ontwikkelen van de voetspieren. Het liefst hebben we dat de kinderen dunne turnschoentjes dragen met een stroeve zool. Turnen op sokken is echt helemaal verboden, daar gebeuren ongelukken mee. Nog steeds komen er meisjes op gym met loszittende haren. De leiding mag ze dan niet mee laten doen en gaat dan zelf maar elastiekjes indoen. De is zonde van de tijd, ze willen graag turnles geven. Een vriendelijk verzoek aan de ouders om zelf te zorgen voor verzorgd haar bij de meisjes. En natuurlijk, maar dat is bekend, er mogen geen sieraden gedragen worden bij het turnen, ook geen ringetjes. En tenslotte er wordt nog wel eens wat achtergelaten in de zaal en kleedkamer. De leiding legt het in de kast in de hoop, dat het opgehaald wordt. Het is dan makkelijk als er een naam in staat, alle schoentjes lijken bijvoorbeeld op elkaar. Bent u wat kwijt, tot de zomervakantie ligt alles in de kast, daarna houden we opruiming en gaat alles wat bruikbaar is naar het goed doel. Contributie De contributie moet aan het begin van elke betalingsperiode bij onze penningmeester binnen zijn. Daarna gaat de penningmeester betalingsherinneringen versturen, hieraan zijn kosten voor u  verbonden. Bovendien belast u dan onnodig zwaar de onbetaalde vrijwilligers van het bestuur.  Voorkom dit door op tijd te betalen! Acceptgirokaarten worden de eerste week van elke betalingsperiode uitgedeeld in de gymzaal.  Hebt u geen acceptgirokaart ontvangen, of u bent deze kwijt geraakt en gebruikt u deze voor de  betaling vraag er dan tijdig om.   Het niet ontvangen hebben of het zoek raken van de acceptgiro kan dus geen reden om de  contributie niet op tijd te betalen. U kunt natuurlijk ook door middel van een overschrijving of internetbankieren betalen, maar vermeld   dan hierbij duidelijk de naam voor wie u de contributie betaalt. De jaarcontributie bedraagt voor de jeugd t/m 15 jaar € 155,00 (onder voorbehoud).  De jaarcontributie seizoen bedraagt bij de heren conditie € 182,00 (onder voorbehoud). Bij tussentijdse inschrijving vindt de berekening van de contributie in blokken plaats. Over de lessen in de maanden juli en augustus wordt, indien u tenminste 3 maanden lid bent, geen contributie betaald. Uiteraard mag u ook de totale jaarcontributie in één keer betalen.  Gebleken is dat het de laatste tijd steeds meer voorkomt dat ouders tijdens het turnen van hun kinderen  in de zaal wachten op het einde. Het gevolg is dat ouders onderling kletsen en telefoneren. De meegebrachte kinderen gaan spelen in de toestelruimte of rennen ineens door de groep turnende kinderen waardoor valpartijen ontstaan. De leiding lukt het niet om boven het geluid van de pratende ouders uit te komen. Ook de kinderen die aan het werk zijn worden hierdoor afgeleid of rennen ineens naar hun ouders om even bevestiging of een kusje te halen. Dit alles heel begrijpelijk maar de veiligheid van uw kinderen komt in het geding. Kinderen die in het tweede uur turnen worden hier vast neergezet terwijl hun toezicht houdende volwassene boodschappen gaat doen. Alles wat in de gymzaal gebeurt valt wettelijk onder verantwoordelijkheid van de vereniging. De leiding kan hier beslist geen verantwoordelijkheid voor dragen. Dit alles heeft ons doen besluiten om de regels aan te scherpen en te handhaven.

  • Kinderen wachten in de kleedkamer tot de leiding hen komt halen
  • Ouders nemen in de kleedkamer afscheid
  • Er blijven geen kinderen zonder toezicht in de kleedkamer
  • Aan het eind van de les wachten ouders in de kleedkamer
  • Na afloop van de les verlaten kinderen de zaal op aanwijzing van de leiding
  • De kinderen van het volgend uur wachten in de kleedkamer.

We hopen dat u met ons samen aan de veiligheid van de kinderen werkt en dat we op die manier gezellig en veilig verder kunnen turen. Het gaat om groepen van plm. 25 kinderen met 2 personen als leiding dat vergt discipline van alle betrokkenen. Wij rekenen dan ook op uw begrip en medewerking. Voor het aanmoedigen van uw kinderen en het bewonderen van hun prestatie kunnen de onderlinge wedstrijden en het Gymmie-turnen worden gebruikt dit zijn open lessen waar de kinderen hun prestaties aan de ouders tonen. Hier wordt al die tijd voor geoefend en ze zijn trots dat ze het geleerde stof  kunnen laten zien. Voor de kleuters wordt er een openbare les gegeven. Deze gelegenheden kunnen benut worden voor het maken van foto’s. Wij zien u ook graag op de hiervoor bestemde tijden. Uiteraard ontvangt hier nog informatie over. Gedragsregels De gymvereniging Kralingen zet zich actief in om een veilige omgeving voor de kinderen te garanderen. Wij onderschrijven de daartoe opgestelde veiligheidsprotocollen van NOC-NSF en hanteren gedragsregels voor zowel leiding als kinderen en bezoekers. De gedragsregels voor de leiding vindt u hier (link naar document ‘gedragsregels begeleiders in de sport), de omgangsregels voor kinderen en bezoekers vindt u hier (link naar document naar ‘Gedragsregels Gymvereniging Kralingen’). Ter waarborging van deze gedragsregels is er een vertrouwenspersoon aangesteld, zowel binnen het bestuur als extern. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich tot hen wenden middels onderstaande contactgegevens. Contacten zullen uiteraard vertrouwelijk behandeld worden. Vertrouwenspersoon gymvereniging: Sander Janssen (janssen@cleerdin-hamer.nl / 010-2699909) Extern: Hennie Krijgsman (H.krijgsman@xs4all.nl / 010-4522222)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>